44190296 350013338900174 851715186145361920n

Thị trường Thứ ba, 09/01/2018, 08:47 GMT+7
Điều chỉnh cách thức phân bổ số thuê bao mạng viễn thông di động từ 30/1

Từ ngày 30/1/2018, Thông tư 40 của bộ Thông tin và Truyền thông chính thức có hiệu lực, nhiều điều chỉnh về phân bổ số thuê bao mạng viễn thông di động sẽ được áp dụng.

Thông tư 40 được ban hành nhằm sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-BTTTT (gọi tắt Thông tư 25) ngày 9/9/2015 của Bộ trưởng bộ Thông tin và Truyền thông quy định về quản lý và sử dụng kho số viễn thông. Theo đó, điểm đặc biệt được lưu ý trong Thông tư này là việc thay đổi về lượng phân bổ số thuê bao cho các nhà mạng.

mang-vien-thong-di-dong-wshowbiz

Cụ thể, Thông tư đã sửa đổi, bổ sung Điểm b, Khoản 2, Điều 10 của Thông tư 25: “Số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là người được phân bổ theo khối 100.000 số. Số lượng tối thiểu là 100.000 số và tối đa là 1.000.000 số cho mỗi lần phân bổ (áp dụng cho phân bổ lần đầu cũng như các lần phân bổ tiếp theo). Theo quy định cũ, số lượng phân bổ tối đa là 2.000.000 số cho mỗi lần phân bổ.

Tiếp đó, Thông tư tiếp tục sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 11: “Số thuê bao mạng viễn thông di động mặt đất sử dụng cho thuê bao viễn thông là thiết bị được phân bổ theo khối 100.000 số, 1.000.000 số. Số lượng tối thiểu là 100.000 số và tối đa là 1.000.000 số cho mỗi lần phân bổ (áp dụng cho phân bổ lần đầu cũng như các lần phân bổ tiếp theo. Theo đó, quy định cũ thuộc thông tư 25/2015 thì quy định số lượng tối đa cho mỗi lần phân bổ là 2.000.000 số.

Với các số dịch vụ gọi tự do và dịch vụ gọi giá cao, Thông tư 40 cũng sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 12 của thông tư 25 với nội dung cách thức phân bổ được quy định như sau: Số dịch vụ gọi tự do và số dịch vụ gọi giá cao được phân bổ theo khối 10 số, 100 số, 1.000 số. Số lượng tối thiểu là 10 số và tối đa là 1.000 số cho mỗi lần phân bổ. Với quy định cũ, việc phân bổ sẽ theo khối 100 số và 1.000 số, số lượng tối thiểu là 100 số và tối đa là 1.000 số cho mỗi lần phân bổ.

Như vậy, rõ ràng với Thông tư 40, bộ Thông tin và Truyền thông đã có sự linh hoạt hơn trong việc quản lý và sử dụng kho số viễn thông nhằm tiếp tục siết chặt tình trạng SIM rác, thuê bao không đúng thông tin... trong thời gian tới đây.

Theo Đ.Huệ/Nguoiduatin.vn - 9/1/2018

Link nguồn: http://www.nguoiduatin.vn/dieu-chinh-phan-bo-thue-bao-mang-vien-thong-di-dong-tu-301-a354682.html


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

banner

Hoa hậu doanh nhân hoàn cầu

kosxu

Google Plus WSHOWBIZ.COM